Home FinanceEkonomika DRFG v čele s Davidem Rusňákem zakládá energetický fond

DRFG v čele s Davidem Rusňákem zakládá energetický fond

by Mag

Pro založení energetického fondu investiční společnosti DRFG Davida Rusňáka bylo nezbytné nakládat s dostatečně významným a kvalitním portfoliem.  Pavel Svoreň, klíčová osoba pro oblast energetiky se domnívá, že fond bude mít pro nadcházejících 18 měsíců k nákupu připraveno pět fotovoltaických elektráren. Součet hodnot všech podniků by se měl pohybovat okolo 1,9 miliardy korun. DRFG tak splnila další z vytyčených cílů a stala se součástí nejen investiční skupiny zaměřené na fondy a dluhopisy, ale chytře se rozhodla investovat také do solárních energií.

V teplárnách Šternberk je provoz již plně funkční

Bylo třeba se zaměřit na dva primární okruhy. Zásadním krokem bylo dokončit teplárnu ve Šternberku, a to zejména po fyzické i licenční stránce. A dále aktivně najít, oslovit a zrealizovat nové plány a cíle v oblasti energetiky, které si DRFG v loňském roce stanovila.  V současné době lidé ze skupiny DRFG nakládají s kompletní agendou, licencemi a veškerými povoleními potřebným k provozu. Zájmu po teple ve Šternberku je pro kontraktory DRFG plně vyhověno.  V průběhu roku společnost DRFG odkoupila zbývající akcie v teplárnách ve Šternberku a stala se tak 100 % majitelem.

Založit energetický fond bylo po vnitrofiremních diskuzích nevyhnutelné a očekávané rozhodnutí. Primárním cílem tohoto fondu je stabilizace produkce elektrické energie na nejvyšších potenciálních principech. DRFG momentálně komunikuje a vyjednává nové možnosti s eventuálními odběrateli tepla s důrazem na optimalizaci veškerých výdajů. Zejména u nákupu paliva existuje stále značný potenciál úspor.

Na fondu jako takovém již teď lidé ze společnosti DRFG agilně pracují Tzn. „domicil“ bude mít fond stejně jako ostatní fondy DRFG také v Lichtenštejnsku. Podstatou se bude chovat jako fond kvalifikovaných investorů.

„Investici do solární energetiky považujeme jako konzervativní a stabilní. Mimo to existuje už jen minimum aspektů, které mohou výnosnost negativně ovlivnit. Nákladové složky jsou prakticky nulové, po výnosové stránce je performance ovlivněna slunečním svitem. Při valuaci aktiv ale počítáme s podprůměrným osvitem, i když poslední roky ukazují opačný trend“, domnívá se Pavel Svoreň.

V plánu jsou i další nákupy aktiv

V souladu s energetickým fondem by společnost DRFG ráda rozšířila své aktivity v mnohostranné sféře energetiky. Jedná se o regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury. DRFG si od něj slibuje konstantní a poměrně dobře odhadnutelný zisk, dlouhou životaschopnost a téměř žádnou konkurenci. Nejdůležitějším způsobem výroby elektřiny však nadále budou oblasti z obnovitelných zdrojů.

Related Articles

Leave a Comment