Home FinanceEkonomika Kdy je kontokorent adekvátní pomocí oproti běžnému úvěru?

Kdy je kontokorent adekvátní pomocí oproti běžnému úvěru?

by Mag

Co je kontokorent? Na jakém principu funguje? Jaké jsou hlavní parametry kontokorentu? Kdy je kontokorent výhodnější variantou než běžný úvěr? Na co si naopak dát pozor?

Kontokorent neboli krátkodobá půjčka

Jedná se o bankovní službu sjednanou k běžnému účtu. Klientovi je tímto umožněno čerpání finančních prostředků z účtu i v případě, kdy na účtu nemá k dispozici hotovost. Bankovní instituce tímto klientovi půjčí potřebné peníze. Klient se může dostat do minusu. Jestliže je běžný účet sjednaný již s touto službou, je nazýván coby kontokorentní účet.

Mezi základní parametry kontokorentu náleží úvěrový limit, tj. maximální finanční částka, kterou banka může klientovi poskytnout, dále úroková sazba, tj. cena vypůjčené hotovosti, a poplatky za sjednání a vedení kontokorentu. Typické pro kontokorent je, že zde není běžně stanovena pevná splátka. Nicméně povinností klienta je úvěr splatit zpravidla do jednoho roku. Poté je možné opět čerpání kontokorentního úvěru. A to v případě, jestliže není smlouva o sjednání kontokorentu časově omezena.

Kontokorent patří mezi hlavní a nejběžnější krátkodobé úvěry. Náleží mezi neúčelové a nezajištěné úvěry. Z tohoto důvodu disponuje vyšší úrokovou sazbou. Někdy se rovněž platí i jistý poplatek z nevyužité částky přečerpání účtu. Kontokorentní úvěr mohou využívat fyzické i právnické osoby.

Kdy je kontokorent korektní volbou?

Prioritní je znát účel kontokorentu. Stejně tak je zapotřebí vědět, kdy je efektivním řešením. Jedná se o finanční rezervu v neočekávané situaci. Využití je adekvátní v krátkodobém časovém intervalu. Při dlouhodobějším využití se však jedná o značně drahý typ úvěru.

Výhody kontokorentu

Prvořadá je rychlost získání, neboť se úvěr čerpá takřka ihned po dosažení nulového zůstatku na běžném účtu. Jedná se o druh revolvingového úvěru, tj. je možné opětovné čerpání ihned po jeho řádném splacení. Výše kontokorentu se odvíjí na základě dohody s bankovní institucí. Částečné či úplné splacení nastává vždy, jakmile jsou na účet připsány finanční prostředky. Jde o ideální volbu úvěru pro potřebu financování krátkodobějších finančních prostředků. Vyplatí se tak pro případ, že se ocitnete před výplatou bez finanční hotovosti. Příznačná je však obvykle vyšší úroková sazba oproti spotřebitelskému úvěru.

Tímto je kontokorent užitečný pro platbu nájmu, platbu paušálu za telefon, splátku hypotéky apod. Prostřednictvím kontokorentu máte jistotu, že tyto důležité a nezbytné platby budou odeslány včas. A to i v případě, kdy se zrovna ocitnete ve finanční tísni.

Oproti kreditní kartě nedisponuje kontokorent žádným bezúročným obdobím. Úroky jsou zde vypočteny automaticky, je to na základě přečerpané finanční částky a dle počtu dní čerpání. Založení a využívání kontokorentu je již mnohdy službou zdarma. Splácení je v podobě každé příchozí platby, takže když využijete kontokorentní úvěr několik dní před obdržením výplaty, poté právě připsaná mzda na váš běžný účet vzniklý debet vyrovná. Úroky jsou placeny jen za ty dny, kdy je kontokorent reálně využíván.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jaký je rozdíl mezi kontokorentem, kreditní kartou a půjčkou, doporučujeme si přečíst i následující blogový článek.

Kontokorent versus spotřebitelský úvěr

Oproti tomu spotřebitelský úvěr by měl sloužit k pokrytí potřeb na koupi již zcela konkrétní věci, jako je například pořízení automobilu, vybavení do domácnosti apod. Se spotřebitelským úvěrem se pojí získání vyšší finanční hotovosti, jeho splatnost je rozvržena na mnohem delší časový interval než u kontokorentu. V principu se rozlišuje úvěr účelový a neúčelový. Typická pro účelový úvěr je nižší úroková sazba, avšak záležitost vyřízení trvá déle.

Výhody spotřebitelského úvěru jsou v možnosti získání vyššího finančního obnosu, kdy je reálné získání částky dosahující až jednoho milionu. Dobu splácení je možné rozložit na delší časový horizont, a tím získat i nižší měsíční splátky. Pozitivní je volitelná výše splátky a možnost sjednání pojištění. Úvěr je tak možné pojistit pro případ, kdy se klient ocitne v situaci, kdy není schopen splácet. Možnosti splácení jsou variabilní, tj. převodem, bezhotovostním platebním stykem, poštovní poukázkou.

Kontokorent versus běžný úvěr

Jestliže se ocitnete v situaci, kdy potřebujete získat vyšší finanční hotovost, je efektivní volbou využití běžného úvěru. Stejně tak je tato volba správná pro potřebu splácení po delší dobu. Díky klasickému úvěru znáte předem plán pravidelných měsíčních splátek, a to po celou dobu splácení. Tímto předem víte, s jakou finanční sumou je zapotřebí počítat. Výše těchto splátek zůstává neměnná po celou dobu.

Oproti kontokorentnímu úvěru je v tomto případě nižší úroková sazba. Na rozdíl od kontokorentu je nezbytné předem sjednat vypůjčení peněz, jakož i dohodnout se na striktním splátkovém kalendáři, rovněž platí i pro určení výše splátek. V případě běžného úvěru se jedná o kompletní finanční částku půjčenou jednorázově v plné výši. Úroky se zde připočítávají k měsíčním splátkám.

Jestliže potřebujete pořídit nákladnější věc nebo se ocitnete ve vyšší finanční tísni, je tak běžný úvěr spolehlivým řešením.

Related Articles

Leave a Comment