Home News & Updates Velký přehled toho nejdůležitějšího o laboratorních zdrojích

Velký přehled toho nejdůležitějšího o laboratorních zdrojích

by No name

Laboratorní zdroj představuje nezbytnou součást celé řady technických pracovišť. Jaké základní parametry tato zařízení mají?

Jak zdroje rozlišujeme

Základní rozlišení zdrojů je na dvě kategorie, tedy na ty programovatelné a klasické. Ty se mohou dále dělit ještě na několik dalších podskupin.

V průmyslové praxi se běžně objevují zdroje:

  • jednokanálové napájecí
  • vícekanálové napájecí
  • programovatelné napájecí

Konstrukce zdroje

Obecně slouží laboratorní zdroj k napájení různých obvodů a zapojení, na kterých se provádí například měření.

V praxi jsou laboratorní zdroje nejčastěji konstruovány jako regulovatelné pro univerzální použití. Je to z toho důvodu, že napájená zařízení obvykle nemají stejná napájecí napětí. Vstupní napětí zdroje se pohybuje v rozsahu od 0 V do 30 V. Vyžaduje se napětí konstantní.

Vhodné je, pakliže zdroj obsahuje proudové omezení. Zajistí se tím ochrana napájených zařízení. Rozsah proudového omezení se pak pohybuje na hodnotě 0 ÷ 3 A.

Panelový měřič napětí a proudu, jímž jsou zdroje vybaveny, pak slouží pro nastavení těchto veličin a pro rychlou orientaci při manipulaci se zdrojem.

Využití zdrojů

Především je nutné rozlišit požadovaný způsob využití. Ten určuje nároky kladené na konkrétní zdroj.

Běžné zdroje jsou určeny pro všeobecné použití. Současný trh však také nabízí zdroje specializované. Pro ty je charakteristické modulové provedení, vysoký výkon, střídavá výstupní napětí apod.

Laboratorní zdroje se využívají, jak už vyplývá z jejich označení, zejména v laboratořích, ale také v dílnách či servisech. Své místo mají v podmínkách profesionálních, standardně jsou však zdroje základní součástí taktéž amatérských pracovišť.

Škála dnes nabízených zdrojů je velmi různorodá a nemalou měrou pak parametry konkrétního zdroje samozřejmě určují i finanční možnost kupujícího.

O společnosti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

U značky TME si dle svých aktuálních možností a požadavků zaručeně vhodný laboratorní zdroj vyberete i vy.

Společnost Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. je původem polskou značkou, která ve středním Polsku vznikla coby rodinná firma. Postupem času se však rozrostla ve významnou nadnárodní korporaci se zastoupením v několika zemích na světě, mimo jiné také v České republice.

Neustálé inovace, snahy o opevnění pozice globálního lídra, stále však také rodinné hodnoty orientované především na člověka, to jsou nejdůležitější pilíře činnosti TME.

Nyní tak tento distributor za sebou má již více než tři desítky let zkušeností. Vznik společnosti datujeme do roku 1990. Během celé této doby se značka neustále věnovala distribuci elektronických, elektrotechnických součástek, dílenského vybavení a prvků pro průmyslové automatizace.

To umožnilo poznat dokonale potřeby jednotlivých odběratelů a individualita a orientace na zákazníka tak nejsou jen frázemi, ale reálnými hodnotami.

________________________________________________________________

Related Articles

Leave a Comment