Home Rady a návody Práce ve skladu a BOZP: pravidelné školení je klíčové

Práce ve skladu a BOZP: pravidelné školení je klíčové

by Mag

Práce ve skladu patří k nejnáročnějším pracím vůbec. Nesmíme zapomínat na bezpečnost práce, respektive zásady BOZP, které je nutné dodržovat, aby se předcházelo vzniku zdravotních problémů, újmám na majetku zaměstnance nebo zaměstnavatele, případně aby se předcházelo ještě horším scénářům, které bohužel nejsou na pracovištích (konkrétně ve skladech) výjimečnostmi. Podle společnosti Extéria, předního poskytovatele poradenství v oblasti BOZP a PO, je klíčem k bezpečné práci ve skladech pravidelné školení.

Práce ve skladu jako jedna z nejrizikovějších prací

Jak už bylo zmíněno, práce ve skladu patří v Česku k těm nejvíce rizikovým pracím. Musí se maximálně dbát na bezpečnost práce, aby s předcházelo zdravotním komplikacím, možným újmám na majetku nebo v krajních případech také úmrtí. Jak ale bylo zmíněno, jedním ze způsobů, jak zmiňovaným scénářům předcházet, je pravidelné školení, které by měl zaměstnanec v pravidelných intervalech podstupovat.

Snižte riziko možných scénářů

Ve skladech se manipuluje s velmi těžkými stroji, materiály i zbožím či obecně se zásobami různých produktů. Aby se snížilo riziko zmiňovaných možných scénářů, pravidelná školení mohou tato rizika markantně snížit.

Ze všeho nejvíce se může předejít případným haváriím, které se způsobují právě neznalostí zásad bezpečnosti práce. V případě, že by došlo k haváriím, jež nesouzní s BOZP, pojišťovny od takových případů dávají ruce pryč a zaměstnavatel tedy přijde jen k úhoně.

Co udělat pro bezpečnou práci ve skladech

Kromě školení zaměstnanců je možné udělat i několik dalších kroků, které vedou ke snížení možných rizik. Vedle bezpečného ukládání zboží do regálů je vhodné označovat řádně podlahy ve skladech nebo dodržovat šířku uliček mezi regály a stohy.

Pozor si dejte výhradně na úrazy při ruční manipulaci s břemeny, kdy hrozí uklouznutí, sesunutí břemene nebo zranění o povrch přenášeného břemene.

https://pixabay.com/cs/photos/sklad-ocel-kov-%c5%beehli%c4%8dka-materi%c3%a1ly-5635000/

Related Articles

Leave a Comment