Home News & Updates Podpora biodiverzity je dnes důležitější než kdy jindy

Podpora biodiverzity je dnes důležitější než kdy jindy

by Mag

Uplatňovat pozitivní přístup k ochraně životního prostředí a napomáhat ochraně biologické rozmanitosti může každý z nás. Jde jen o to chtít! Jaká jsou konkrétní opatření, která napomáhají ochraně životního prostředí? Tuto otázku jsme se rozhodli zodpovědět. 

Co je to ta biodiverzita

Jednoduchá definice biodiverzity zní „biologická rozmanitost“. V praxi to znamená dostatečnou variabilitu veškerých druhů živých organismů na zemi, ale i variabilitu ekosystémů. V podstatě se jedná o různorodost a rozmanitost života v jeho nejrůznějších formách.       

Příroda neměří lidským měřítkem hodnot

My lidé jsme si příliš zvykli na to měřit všechno měřítkem lidských hodnot.  Příroda se ale lidskými pravidly neřídí, a to ani přesto, že my to tak nějak automaticky předpokládáme. A tak jsme se v našem lidském konání mnohokrát spletli, byli jsme vůči přírodě neohleduplní až drastičtí a výsledkem je to, že některé živočišné i rostlinné druhy jsme z tohoto světa doslova sprovodili. Za jednoznačně vztyčený varovný prst můžeme považovat Červenou knihu ohrožených druhů. Naší povinností je zabránit tomu, aby se v této knize objevovaly další a další rostlinné a živočišné druhy. Jak ale můžeme my, obyčejní smrtelníci, přispět svou troškou do mlýna? Nemusíme zrovna až daleko v deštných pralesích tvořit lidské řetězy, abychom zabránili vymírání druhů. Pro začátek to můžeme zkusit například v okolí svého bydliště, nebo přímo u sebe doma v bytě.  

Jaké jsou současné možnosti nás všech: 

 • Výsadba zeleně – stromů a keřů, např. pomoc při obnově parků. 
 • Budování koutků přírody nejen ve školách, ale i ve školkách nebo na skautských táborech, ale i na sídlištích atd. 
 • Stavba hmyzích hotelů – takzvaných broukovišť, kam se hmyz uchyluje před zimou anebo při množení. 
 • Výsadba květnatých luk – pestrá louka plná kopretin, zvonečků a kohoutků, to už je dneska spíše pohádkový jev než realita. 
 • Budování biokoridorů zajistí bezpečný přechod mnoha živočišným druhům přes rizikové území. 
 • Vyvěšování hnízdních budek – nesmíme zapomenout, že různé ptačí druhy potřebují odlišně konstruované budky specifických rozměrů a s různorodými otvory. 
 • Podpora včelaření je důležitá pro to, aby byl dostatek opylovačů. 
 • Ekodomov aneb domácí komposty v každém bytě, který nemá zahradu.
 • Zahrady bez anglických trávníků, kde právě mnoho živočichů nemá zrovna reálnou šanci na přežití.  
 • Využívat obnovitelné zdroje – pokud se tedy rozhodnete investovat do solární elektrárny, tak v současné době máte možnost navíc čerpat dotaci 50% z celkových nákladů.
 • Využívání ekologických úklidových a pracích prostředků a kosmetiky, které neničí ekosystém našich vod. 
 • Tvorba přírodních zahradních jezírek, kam se mohou nastěhovat různé živočišné druhy.  
 • Bezobalové hospodaření – nakupovat do sklenic, donesených sáčků anebo do šitých textilních pytlíků a zbytečně nepodporovat prodej plastových obalů. 
 • Čištění řek – každoroční akce, které se každým rokem zúčastňuje více a více lidí, ovšem z hlediska čistoty řek je to pořád málo. 
 • Bránit zbytečným stavbám dalších přehrad, které jsou ve výsledku obrovskou betonovou masou.

Related Articles

Leave a Comment