Home Zdraví Lékárnička na pracoviště patří. Za její nepřítomnost mohou být uděleny pokuty

Lékárnička na pracoviště patří. Za její nepřítomnost mohou být uděleny pokuty

by Mag

Každé pracoviště musí splňovat jisté požadavky, které mu ukládá zákon. Dodržováním požadavků a povinností týkajících se BOZP a PO se předchází újmě na zdraví, životech i na majetku. Navíc při jejich dodržování nehrozí zaměstnavateli pokuty, jež se mohou dostat až do milionů korun. Jelikož je však povinností tolik, je dobré požádat o pomoc odborníky. Nabízí se například firma Extéria, o které se na internetu dočtete v řadě recenzí a referencí. Firma se postará o vše, co s BOZP a PO souvisí, samozřejmě umístí i lékárničku na pracoviště, která zde má své místo. 

Právě na lékárničku se velice často zapomíná, což je velká škoda a chyba. Zaměstnavatelé si neuvědomují, že i za nepřítomnost lékárničky mohou dostat nemalé pokuty. 

Pracoviště musí být dostatečně vybaveno

Zákon pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovuje, že každé pracoviště musí být vybaveno tak, aby odpovídalo nejen bezpečnostním, ale také hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. Pracoviště musí být vybavena v dohodnutém rozsahu. Lékárničky nesmí chybět, stejně tak ani prostředky, které jsou určeny pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

Jinými slovy lze říct, že za neumístění lékárničky na pracovišti hrozí pokuty, jelikož se jedná o porušení zákona. 

Jak vysoké pokuty hrozí?

Jak jsme zmínili, jedná se o přestupek, za který se může udělit pokuta dosahující až dvou milionů korun. Jedná se o přestupek na úseku ochrany zdraví při práci, stejně tak o přestupek na úseku zajištění pracovnělékařských služeb.

Co musí lékárničky obsahovat?

Lékárničky na pracovištích lze označit za lékárničky první pomoci, což znamená, že musí odpovídat rizikům, které se na pracovišti vyskytují. Stejně tak musí odpovídat rizikům, se kterými zaměstnanci přichází při své práci do styku. V každém podniku se tak obsah lékárničky může krapet lišit.

Related Articles

Leave a Comment