Home News & Updates Nejstarší fotovoltaické pole na světě je stále v provozu

Nejstarší fotovoltaické pole na světě je stále v provozu

by Mag

Současné technologie výroby elektřiny ze slunce se nedají srovnat s pionýrskými programy, které zajišťovaly dostatek elektřiny ze slunce před několika desítkami let. Nejstarší pole ale stále funguje.

Metoda, která je s námi již dekády

Před několika desítkami let bylo pro běžného občana nemyslitelné, aby měl na svém domě přístroj na přeměnu síly slunce na elektrickou energii. Fotovoltaika od té doby ušla velkou cestu a současné moderní technologie ji řadí mezi významný zdroj ekologické a obnovitelné energie. Fotovoltaická elektrárna je dnes již na běžných staveních, jako jsou nákupní centra, rodinné a bytové domy, ale také průmyslové budovy. Na její pořízení je dnes navíc možné získat státní dotaci.

Výzkum začal v 70. letech

Energetický výzkum na univerzitě v Oldenburgu započal již v 70. letech minulého století. Tehdy probíhající ropná krize odstartovala hledání nových forem získávání elektrické energie. Výzkumníci se nezaměřovali na jadernou energii, ale na využívání větru i slunce jako zdrojů použitelné elektrické energie.

Od roku 1982

Již od této doby je Energielabor z Oldenburgu v provozu. Některé instalace stále fungují. Řada fotovoltaických panelů z té doby se používá již od roku 1982. Tato doba je skutečně rekordní a výzkumný tým s ní jen ztěží počítal. Jedná se v současné době o nejstarší fotovoltaické pole s takovými rozměry v Německu.

Výzkum se proměnil v realitu

Projekt byl ve svém počátku financován federálním ministerstvem školství a výzkumu. Solární panely samotné byly vyrobeny firmou AEG-Telefunkten a dodnes slouží pro sledování životnosti solárních článků. Obecně se totiž předpokládalo, že panely mohou mít životnost okolo 25 let. Tento systém již ale tuto dobu životnosti překročil, a to velmi významně.

Fotovoltaická elektrárna, u které byla plánována životnost na 25 let, již tuto dobu překonala o několik let.

Related Articles

Leave a Comment