Home Auto Moto Jaké možnosti jsou nejčastěji využívány pro zpomalování vozidel?

Jaké možnosti jsou nejčastěji využívány pro zpomalování vozidel?

by Mag

Jsou úseky, kde je patrná snaha o to, aby došlo ke zpomalení jedoucích vozidel. Pokud bychom se měli podívat na hlavní důvody, jsou většinou tři.

A dá se říci, že jsou celkem logické, jelikož se jedná o snahu:

  • Snížit emise
  • Snížit hluk
  • Zvýšit bezpečnost

Možností, jak se dají projíždějící vozy zpomalit, je celá řada. Podívejme se společně na ty nejznámější.

Zpomalovací prahy

Jedná se v podstatě o překážku, která se nachází na vozovce. Kdo si nechce svůj automobil poškodit, tak ten v podstatě musí během jízdy zpomalit. Zpomalovací prahy jsou celkem efektivním řešením, které se používá především ve městech, kde jsou nebezpečné úseky. Třeba rizikové přechody. Díky této variantě vozy zastaví doslova až na krok.

Dopravní značky

Jedná se o nejjednodušší formu, ale zároveň musíme říci, že se nejedná o úplně nejefektivnější formu. To proto, že mnoho řidičů dopravní značení v podstatě nijak nerespektuje a tak si jezdí podle svého uvážení. Sice riskují pokutu, ale zároveň je třeba zmínit, že měření na mnoha úsecích neprobíhá moc často. A tak rychlost respektují jenom ti, kteří jsou slušní.

Průjezdné radary

Ty jsou celkem efektivní a korespondují s výše popsanou možností využití značek. Ta řidiče upozorní na nutnost dodržovat určitou rychlost. Radar následně sleduje to, zda k tomu skutečně dochází, nebo nikoliv. Pokud ne, tak řidiče ihned změří a následně mu je odeslána pokuta. A jelikož tu dostane každý, kdo nejede správně, jedná se o velmi efektivní variantu, jak se dá rychlost omezit.

Semafory s měřením

Také je lze potkat na celé řadě míst. Jsou unikátní v tom, že řidiče nejprve změří radar. Pokud jede více, rozsvítí se na semaforu červená a on je nucen zastavit. A to ho zdrží. Málokdo chce takové zdržení absolvovat a tak raději jede rychlostí, která je povolená. Díky tomu může jet klasicky na zelenou.

Related Articles

Leave a Comment