Home Rady a návody Hydrogeologický posudek – pro studnu, vsak vod či ČOV

Hydrogeologický posudek – pro studnu, vsak vod či ČOV

by Mag

Hydrogeologický posudek může mít různé účely. Nejčastěji je posudek hydrogeologa nutný pro zařízení studny, vsaku dešťových či odpadních vod nebo čističky odpadních vod. Bez profesionálního posudku se většinou neobejdete.

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek budete potřebovat, pokud chcete vodu z domovní čistírny zasakovat na pozemku, či případně ji využít na zálivku. Tento posudek je také nezbytností pro případ, že chcete využívat studnu, nebo k již fungující studně nemáte dokumentaci. Hydrogeologický posudek je nutností také pro stavební úřady pro projektování pozemních a liniových staveb pro vsak dešťových vod. Jednoduše jde o nezbytnost, kterou využijete v různých situacích.

Vsakování odpadních vod

Pokud máte domovní čistírnu odpadních vod, či splaškovou vodu z domácnosti přečišťujete jiným způsobem, lze využít vsakování odpadních vod. I pro tento projekt budete potřebovat hydrogeologický průzkum, zda je daný záměr možný. Zasakovaná voda musí splňovat zákonné parametry zbytkového znečištění. Navíc musí být zasakována minimálně jeden metr nad nejvyšší úrovní hladiny podzemní vody v daném místě. Hydrogeolog pro vás zpracuje posudek, díky kterému zjistí, zda je vsakování vody možné.

Inženýrsko geologický průzkum

S hydrogeologickým průzkumem je často prováděn také inženýrsko geologický průzkum, zejména pro vsakování dešťových vod. Kombinace posudku a průzkumu poskytne všechny důležité informace. Inženýrsko-geologický průzkum se vyplatí také při stavbě nového domu, kdy lze navrhnout optimální způsob založení stavby vzhledem ke geomechanickým vlastnostem základové půdy.

Hydrogeologický posudek či inženýrsko-geologický průzkum pro vás zajistí profesionál s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Jeho vyjádření je klíčové pro různé stavby.

Related Articles

Leave a Comment